Men på t.ex fåtölj LARS av Niels Koefoed eller SAMSÖ av Ib Kofod Larsen så sitter dom både horisontellt och vertikalt och ska då flätas.